12 ОКТОМВРИ- ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА

       По случай 12 октомври – Ден на българската община МКБППМН – Община Якоруда съвместно със СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда организираха посещение на Общинска администрация град Якоруда. Учениците бяха запознати с основните дейности на общината, длъжностите, функциите и отделите в общината.

received_133627386506324 received_569762138609271 received_631486475819058                          received_847879696711220

received_2054577101588511                          received_2107568426264509