Заповед за организирано поддържане на чистотата за 2024 г. за община Якоруда

Заповед за организирано поддържане на чистотата за 2024 г. за община Якоруда