19 октомври – ден на благотворителността

            По случай 19 октомври – Ден на благотворителността,Община Якоруда чрез МКБППМН и обществените възпитатели дариха малък подарък на деца под възпитателен надзор под наслов:

„Деца, не забравяйте, че самият живот е учител и ние сме в състояние на постоянно ученe. А училището ни учи да разбираме реалността. Ходенето на училище означава отваряне на ума и сърцето към реалността, в богатството на нейните аспекти, на нейните измерения.“

     Радостта и благодарността в детските очи е незаменима и незабравима.

 20231018_112206 20231018_112222 20231019_141702 20231019_141733 20231019_141945 20231019_142156 20231019_142405 20231019_143719 20231019_161920