Обява за конкурс за рисунка за Деня на толерантността

                                                                  ОБЯВА

 

      По случай Международния ден на толерантността – 16 ноември 2023 г. Община Якоруда съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните организира конкурс за рисунка на тема: „Толерантност“. Рисунката трябва да е на лист с формат А4и да съдържа следната информация: трите имена на участника, клас и училище. Няма ограничения относно материалите, инструментите и техниката на рисуване.

     Очакваме рисунките ви до 16 ноември 2023 г. /петък/ при секретаря на МКБППМН – г-жа Суат Кунгьова.

За всички участници ще има грамоти и поощрителни награди, а за отличилите се рисунки – по-големи награди.