Публичен регистър с разпоредителните сделки с имоти общинска собственост в община Якоруда 2023г.

Публичен-регистър-с-разпоредителните-сделки-с-имоти-общинска-собственост-в-община-Якоруда- 2023г.