Проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2024г.

Предложение за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2024

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите за 2024г.