Проект на Стратегия за управление на общинска собственост за мандат 2023-2027 г.

Проект на Стратегия за управление на общинска собственост за мандат 2023-2027 г.