Предложение и Доклад за Годишен план за паша 2024-2025г.

Предложение и доклад – Годишен план за паша-2024

Приложение 1 – Годишен план за паша

Приложение 2 – Правила за ползване на ПМЛ

Приложение 3 – Задължения на ОЯ и на ползвателите

Приложение 4 – Списък на ПМЛ за индивидуално ползване

Приложение 5 – Списък на ПМЛ за общо ползване