Предложение и Доклад за маломерни имоти от ОПФ – 2024г.

Предложение и доклад за списък на маломерни имоти от ОПФ на територията на община Якоруда за 2024 г.

Списък маломерни имоти