Предложение и Доклад за ПМЛ от ОПФ за 2024-25г.

Предложение и доклад – списък на свободните ПМЛ от ОПФ на територията на община Якоруда за 2024 г.

Приложение 1 – Списък на ПМЛ за индивидуарно ползване

Приложение 2 – Списък на ПМЛ за общо ползване