Съобщение за подаване на заявления за добив на дърва

                                                                          СЪОБЩЕНИЕ

      Уважаеми жители на община Якоруда, уведомяваме Ви, че заявленията за добив на дърва за огрев могат да се подават от 01 февруари до 31 март 2024 г. За съставните населени места заявленията се приемат в кметствата на селото, а за град Якоруда – на фронт-офиса в Общинска администрация град Якоруда.

      Добивът на дървата за огрев при добри метеорологични условия ще започне от началото на месец май 2024 г.