Правилник за организацията и дейността на ОбС-Якоруда за мандат 2023-2027 г.

Правилник за организацията и дейността на ОбС 2023-2027 г.