Проект на Общинска програма за превенция и противодействие на асоциалното поведение за 2024 г.

Проект на Общинска програма за превенция и противодействие на асоциалното поведение за 2024 г.