Предложения за редовно заседание на Общински съвет на 08.02.2024 г.

Предложение с вх. № ОбС 01 от 03.01.2024 г.

Предложение с вх. № ОбС 03 от 05.01.2024 г.

Предложение с вх. № ОбС 05 от 11.01.2024 г.

Предложение с вх. № 06 от 15.01.2024 г.

Предложение с вх. № ОбС 07 от 17.01.2024 г.

Предложение с вх. № ОбС 08 от 17.01.2024 г.

Предложение с вх. № ОбС 10 от 17.01.2024 г.

Предложение с вх. № 11 от 17.01.2024 г.

Предложение с вх. № ОбС 12 от 18.01.2024 г.

Предложение с вх. № ОбС 13 от 18.01.2024 г.

Предложение с вх. № ОбС 14 от 22.01.2024 г.

Предложение с вх. № ОбС 15 от 22.01.2024 г.

Предложение с вх. № ОбС 16 от 23.01.2024 г.

Предложение с вх. № ОбС 17 от 23.01.2024 г.

Предложение с вх. № ОбС 18 от 24.01.2024 г.

Предложение с вх. № ОбС 19 от 24.01.2024 г.

Предложение с вх. № ОбС 20 от 29.01.2024 г.

Предложение с вх. № ОбС 22 от 30.01.2024 г.

Предложение с вх. № ОбС 23 от 30.01.2024 г.

Предложение с вх. № ОбС 24 от 30.01.2024 г.

Предложение с вх. № ОбС 26 от 31.01.2024 г.

Предложение с вх. № ОбС 27 от 01.02.2024 г.

Предложение с вх. № ОбС 28 от 01.02.2024 г.

Предложение с вх. № ОбС 29 от 01.02.2024 г.

Предложение с вх. № ОбС 32 от 05.02.2024 г.

Предложение с вх. № ОбС 33 от 07.02.2024 г.

Предложение с вх. № ОбС 34 от 07.02.2024 г.