Съобщение относно дължимите за 2024 г. задължения за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци

СЪОБЩЕНИЕ

 

    Община Якоруда информира, че от понеделник/12.02.2024г./,данъчно задължените лица ще могат да заплащат дължимите за 2024 г. задължения за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци.

   Припомняме,че останалите налози – данък върху превозните средства, патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници, се заплащат от 07.01.2024г. Няма промяна в размера на нито един от местните данъци и такси в сравнение с предходната година.

   Данъчно задължените лица могат да се възползват от 5% отстъпка ако платят пълния размер на данъците си в срок до 30 април тази година.По закон за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса битови отпадъци се дължи първа вноска до 30 юни и втора вноска до 31 октомври. След изтичане на тези срокове се начисляват ливи за просрочие.

  Плащането на патентния данък е в срокове:до 31 януари-първо тимесечие,30 април-второ тримесечие,31юли-трето тримесечие и 31октомври-четвърто тримесечие.

  Плащанията ще могат да се извършват както в брой на касата на отдел „Местни данъци и такси” към община Якоруда, така и по банков път, чрез пощенски запис и касите на Изипей и Фаст пей ХД.