Предложение за изменение на Приложение 4 към Годишен план за паша 2024-2025г.

Предложение за изменение на списък- приложение 4 към Годишен план за паша

Приложение 4 – Списък на ПМЛ за индивидуално ползване