Протоколи от заседания на комисии на 08.02.2024 г.

Комисия по градоустройство…..

Комисия по здравеопазване…

Комисия по местно самоуправление…

Комисия по образование….

Комисия по опазване..

Комисия по финанси….