Заповед за провеждане на неприсъствен публичен търг за отдаване под наем на имот находящ се в местността „Джурилец“

Заповед 31