Честване на 151 години от Обесването на Апостола на свободата Васил Левски от МКБППМН Община Якоруда

Във връзка с честването на 151 години от Обесването на Апостола на свободата Васил Левски обществените възпитатели към МКБППМН раздадоха информационни материали на ученици от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Якоруда.

 

0-02-05-0cf43440c76013d339c51307bd02a5532651154d94f1cfe2ef8269251adbac55_edfdf9205bd52c8d

0-02-05-0e469b8d4e92445aaab70e4f387f6fbb5be5b57603562cd01afb5abb7c1cdfd6_82e9e257e1e87da3 0-02-05-8f07b184a2642a919a90146ae159ee66ed7110849b3b7b7c479a043f30ceb141_7a11faf78d566dcd 0-02-05-56deff559f48355c4b3e573d9860c99635682cd29f03479004d6280e952aae32_ab60aadd767a1746 0-02-05-293e84546bce0ef38fa446181f600ce907ff05831f8a15a74a68c76ad93a6f06_d543d01d5151b466

0-02-05-6241d547d24407104e6010a0c46a2ccde04c2ba298752f0752adb3ef0c07f1df_2b054d78f85a75d 0-02-05-225942fb9301efc8e6de7ab2107fd2edc3316599286da6582deea7c7ab4e2e78_295d5ef8445705c1

0-02-05-612404c97a6c334ca311b04c78b05dfe2c40315e407761a88bb9cb0c80fc3df9_a6482efc06911561 0-02-05-612404c97a6c334ca311b04c78b05dfe2c40315e407761a88bb9cb0c80fc3df9_d0fa4f94d0e9812d 0-02-05-55569780d94401f5a9e8f4a27af5c314180017a45ec3e1421413664658fa02b8_b884070f4b457a42 0-02-05-aeb7f92542de6feba7e2174f5af1683275d17fad6cd90a2feed78653b2b9cce7_bc2ecc6f3087c876 0-02-05-db1793895d94750c5fec063f7940c2b16f2c3374e56211241eface4d3896235b_fbe4f7aad34763bf 0-02-05-dc8921aadc02a1348ec83eb88e5740555579b76e796d3259d813387be8024608_1107b9c20cc0e92d