Писмо до ОблА относно допусната техническа грешка в Решение № 14 и Решение № 15 Протокол 01 от 09.02.2024 г. и допълнителни материали

Писмо до ОблА относно допусната техническа грешка в Решение № 14 и Решение № 15 Протокол 01 от 09.02.2024 г. и допълнителни материали