Стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2023-2027 г.

Стратегия за управление на общ. собственост за мандат 2023-2027 г.