Предложения за редовно заседание на Общински съвет на 29.02.2024 г.

Предложение с вх. № ОбС 43 от 27.02.2024 г.

Предложение с вх. № ОбС 09 от 17.01.2024 г.

Предложение с вх. № ОбС 37 от 16.02.2024 г.

Предложение с вх. № ОбС 38 от 19.02.2024 г. 

Предложение с вх. № ОбС 40 от 22.02.2024 г.

Предложение с вх. № ОбС 41 от 22.02.2024 г.

Предложение с вх. № ОбС 42 от 23.02.2024 г.

Предложение с вх. № ОбС 43 от 27.02.2024 г.

Предложение с вх. № ОбС 44 от 28.02.2024 г.

Предложение с вх. № ОбС 45 от 28.02.2024 г.

Предложение с вх. № ОбС 46 от 28.02.2024 г.

Предложение с вх. № ОбС 47 от 28.02.2024 г.

Предложение с вх. № ОбС 48 от 28.02.2024 г.