Протоколи от заседания на постоянни комисии на ОбС на 07.02.2024 г.

Комисия по градоустройство

Комисия по здравеопазване

Комисия по местно самоуправление

Комисия по образование

Комисия по опазване

Комисия по финанси