Заповед № 40 от 01.03.2024 г. за провеждане на неприсъствен публичен търг за лекарски кабинети в сградата на Бивша общинска болница

Заповед 40