Предложения за редовно заседание на Общински съвет на 25.03.2024 г.

Предложение с вх. № 49 от 07.03.2024 г.

Предложение с вх. № 51 от 13.03.2024 г. и докладна записка

Предложение с вх. № 52 от 14.03.2024 г.

Предложение с вх. №ОбС-53 от 18.03.2024 г.