Предложения и материали за редовно заседание на Общински съвет на 25.03.2024 г.

Материали към Предложение с вх. № 55 от 21.03.2024 г.

Предложение с вх. № 54 от 21.03.2024 г.

Предложение с вх. № 55 от 21.03.2024 г.

Предложение с вх. № 56 от 21.03.2024 г.

Отчет за РПУО за 2023 г.