Протоколи от заседания на постоянни комисии към Общински съвет на 22.03.2024 г.

Комисия по градоустройство..

Комисия по здравеопазване…

Комисия по местно самоуправление..

Комисия по образование

Комисия по опазване на околната среда..

Комисия по финанси…