ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА: „ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВОДАТА ЗА МИР“

ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА: „ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВОДАТА ЗА МИР“

Във връзка със Световния ден на водата – 22 март 2024 г., със Световната кампания „Вода за мир“ и организирания от Община Якоруда съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните фотоконкурс на тема: „Използвайте водата за мир“ Кмета на Община Якоруда – Мехмед Вакльов благодари на всички, взели участие във фотоконкурса като им пожелава здраве, да бъдат активни, амбициозни и отговорни към опазване на природните ресурси.

С оглед, на това, че бяха изпратени много хубави снимки, които отговарят на обявените критерии, комисията взе решение да има две втори места. Наградените са съответно:

Първо място – Георги Иванов Шаламанов със снимка на езеро „Грънчар“ – 120.00 /сто и двадесет/ лева;

1 - IMG_20230816_151019 Георги Шаламанов

Второ място – Джемал Хасан Шабан със снимка на язовир „Белмекен“ – 70.00 /седемдесет/ лева;

2--B_IMG_1711107536512 Джемал Шабан

Второ място – Марина Йорданова Дринцолова със снимка на „Рибно езеро“ – 70.00 /седемдесет/ лева;

2--20211006_092827 Марина Дринцолова

Трето място – Фатиме Алиш Балеа със снимка на „Мъртво езеро“ –  40.00 /четиридесет/ лева.

3-Мъртвото Якорудско Езеро Фатме Балеа

 

Награждаването ще се извърши на 28.03.2024 г. /четвъртък/  от 14:00 ч. в сградата на Община Якоруда.