0-02-05-e19dbc2597145f7401f7c5dcc7843b247e6e52ee900904b99c4a6b58ed12ba1b_c49daa4a9c88f840

НАГРАЖДАВАНЕ ВЪВ ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА: „ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВОДАТА ЗА МИР“

ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА: „ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВОДАТА ЗА МИР“

Във връзка със Световния ден на водата – 22 март 2024 г., със Световната кампания „Вода за мир“ и организирания от Община Якоруда съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните фотоконкурс на тема: „Използвайте водата за мир“ Кмета на Община Якоруда – Мехмед Вакльов връчи грамоти и награди на  спечелилите участници в конкурса.

0-02-05-5dae4255ec8239c0fc296907f528342deb80faaaf2a4e189d032f73425cc77d4_4c0da58b177c8821 0-02-05-9bc2a6654d601bfaf14c7633974c1f508cb79050108e4d9156a0683ca7d6272c_3524555e2f97d6c6 0-02-05-31f295fc73082d98ccf8169f9bb086cc1d74fc56a2cb1213195b6231ff48a830_f47dacd15739ad02 0-02-05-85e6256db029dcdab78021431b77028158aad7a4c606ab702ba97d1ec198f7e1_b3e2403ed8f36c64 0-02-05-c5131cb31cc9f9f5363d64c20408c0f146cca89d73ebca48588e12d47d3b72c9_694626e03cafccd9 0-02-05-e19dbc2597145f7401f7c5dcc7843b247e6e52ee900904b99c4a6b58ed12ba1b_c49daa4a9c88f840