Актуализиране на дневния ред

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет на 29.04.2024 г. понеделник от 17:00 ч.

  1. Питания на общинските съветници към Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов;
  2. Предложение с вх. №ОбС-60/26.03.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н
Прочети

Предложение с вх. № 80 от 25.04.2024 г. и материали към него

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Кмета на Община Якоруда

 Мехмед Касъм Вакльов    

  

          Уважаеми господин Председател,

         Уважаеми дами и господа общински съветници,

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.37а от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане …

Прочети

Предложение с вх. № 79 от 25.04.2024 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Кмета на Община Якоруда

Мехмед Вакльов

 

 

        Уважаеми господин Председател,

        Уважаеми дами и господа общински съветници,

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 8, ал.9 от ЗОС и чл.5 ал.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и …

Прочети

Избори за членове на Европейския парламент и от Република България и за народни представители на 09 юни 2024 година

Заповед-№91-1

Заповед-№92

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

Прочети