Вътрешни правила на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Заповед и Вътрешни правила на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи  информация за нарушения

Вътрешни правила на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения