Заповед – забрана пашуване, 2024г.

     На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество.

Заповед забрана пашуване