Планова профилактика па водопроводните мрежи

Планова профилактика па водопроводните мрежи и съоръжения на територията на населените места, които обслужва на територията община Якоруда, област Благоевград, от обособената територия на „Водоснабдяване и канализация ” ЕООД – Благоевград.

РД-09-917