Протоколи от комисии на ОбС на 26.02.2024г.

Комисия по градоустройство..

Комисия по здравеопазване…

Комисия по местно самоуправление..

Комисия по образование

Комисия по опазване на околната среда..

Комисия по финанси…