Заповед № ОА-АК-222 от 08.05.2024 г. с вх. № ОбС 81 от 10.05.24 г.

Заповед № ОА-АК-222 от 08.05.2024 г. с вх. № ОбС 81 от 10.05.24 г. от Областен Управител

на Област с административен център Благоевград относно връщане на Решение №63 по

Протокол №ОбС04/29.04.2024 г.

Заповед № ОА-АК-222 от 08.05.2024 г. с вх. № ОбС 81 от 10.05.24 г.