Обявление на основание 124б,ал.2 от ЗУТ-Неджибе Сирачка,Юсеин Веисал и Мустафа Атип

Обявление на основание 124б,ал.2 от ЗУТ-Неджибе Сирачка,Юсеин Веисал и Мустафа Атип