Среща с Общински съвет по наркотични вещества Благоевград

На 03.06.2024 г. /понеделник/ от 13:15 ч. в Големия читалищен салон гр. Якоруда,  Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към Община Якоруда съвместно с Общински съвет по наркотични вещества Благоевград организираха среща за превенция на наркоманиите с учениците от 7-ми до 11-и клас от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ и от 8-ми до 11-и клас от ПГ „Петко Рачов Славейков“. На срещата се проведе дискусия и беше представен филма „Невидими жертви“

2ac2d31f-2a05-41ea-b7ae-d91c2a0b2b44 6c84649c-a039-40f4-9df4-73d5a1e95c2b 53b86899-bc6b-4372-a2fe-8b6a4d027f41 976b1d3e-9ca6-4664-af74-9a7f2d95ba5f 045276c2-7626-494c-82de-233364075ddc b0fef999-150e-4ee6-97c8-d910b1caf2d1 bfd502f0-99cf-4600-8e8c-062c7d8ed068 c20da396-83de-450f-821b-0064e2db9fee d065b254-9803-42ad-8ac6-58aa6b90e8ed fb19739b-f5e9-4f77-9040-7ce7aaf40a70