Протоколи от заседания на постоянни комисии на ОбС на 27.06.2024г.

Комисия по градоустройство..

Комисия по здравеопазване…

Комисия по местно самоуправление..

Комисия по образование

Комисия по опазване на околната среда..

Комисия по финанси…