26 юни е Международен ден за борба със злоупотребата и с незаконния трафик на наркотици

26 юни е Международен ден за борба със злоупотребата и с незаконния трафик на наркотици. На този ден общности и организации по целия свят изразяват своята съпричастност и обединяват усилия в повишаване на осведомеността относно проблемите, които незаконното разпространение на наркотици представлява за обществото.

Международният ден за борба със злоупотребата с наркотици и незаконния трафик има за цел да вдъхне чувство за отговорност на хората по света, особено на младежите и тийнейджърите. Във връзка с това обществените възпитатели към МКБППМН – община Якоруда раздадоха информационни брошури на ученици от ПГ „Петко Рачов Славейков“ гр. Якоруда.

0-02-05-3d57ff4c3ecb7db55a63b9a14bd9f2d710bf46080639fad19ad3f61087625d8c_35f7e1a843c17448 0-02-05-3f547c5d30e4c969fb2fe356b54625b9fdb9a83553d3c548bb3af80399e84833_cfc407f01ba6c41b 0-02-05-4b1e3af324968748528d553ee39800749fe7e58e2860d719135580b8adea7910_ed48e5bd98c861a9 0-02-05-7c8b542bac082f51ade308fb2b80427b156a769d9fbf61c2ead8f1c6637ea781_81bbabedca56a58c 0-02-05-a35ba50234614a38818102d6ff4ab8c450124449311aea0fbcdc142f90df8c69_230f3a625310e79a 0-02-05-bed94fd4d51e622502638cf065119ce0baaac18d5763c848633a9d86828f3302_1253aff84eabf6eb 0-02-05-cb94dbb5565efaacf445e0e4ae0dc98e07d357c719306dc7d07f8efe7c16bb3a_5ac629e2eeb94ea 0-02-05-e7d229e2b9275e33560156836558b423b6ac0414b81a83fa4376d024bb2a0471_9e1fad2f603497cf