Част от лятна програма на МКБППМН за 2024 г.

В периода от 1-ви до 5-ти юли 2024 г. секретарят на МКБППМН – община Якоруда и обществените възпитатели заедно с деца от гр. Якоруда се включиха в различни мероприятия, част от лятната програма на МКБППМН – община Якоруда за 2024 …

Прочети

Обявление ПУП-ПРЗ – кв. 118 град Якоруда

Разглеждане и съгласуване на ПУП- (ПРЗ) План за регулация на УПИ XXV-64.46 /ПИ 87338.64.46/, УПИ XXVI-64.47 /ПИ 87338.64.47/ , УПИ  XXVII-64.48 /ПИ 87338.64.48/, УПИ XVIII-64.49 /ПИ 87338.64.49/, УПИ XXIX-64.50 /ПИ 87338.64.50/ и УПИ XXX-64.51 /ПИ 87338.64.51/, кв. 118 за обединяване …

Прочети

УВЕДОМЛЕНИЕ

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

На основание чл. 26  от Административно – процесуалния кодекс, Община Якоруда обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба – декларация за снабдяване …

Прочети