Решение №БД-ЕО-30-2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Решение №БД-ЕО-30-2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка