Международен ден на толерантността

По случай Международния ден на толерантността – 16 ноември 2023 г. Община Якоруда съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните организира конкурс за рисунка на тема: „Толерантност“.В конкурса взеха участие 145 деца от общинските …

Прочети

Световен ден на добротата – 13 ноември 2023 г.

По случай Световния ден на добротата 13 ноември 2023 г. обществените възпитатели към МКБППМН Община Якоруда раздадоха на ученици от Средно училище „Св. св. Кирил  и Методий“ град Якоруда бележки със следните послания:

„Нека доброто е всеки ден с нас …

Прочети

Обява за конкурс за рисунка за Деня на толерантността

                                                                  ОБЯВА

 

      По случай Международния ден на толерантността – 16 ноември 2023 г. Община Якоруда съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните организира конкурс за рисунка на тема: „Толерантност“. Рисунката трябва да е на …

Прочети

19 октомври – ден на благотворителността

            По случай 19 октомври – Ден на благотворителността,Община Якоруда чрез МКБППМН и обществените възпитатели дариха малък подарък на деца под възпитателен надзор под наслов:

„Деца, не забравяйте, че самият живот е учител и ние сме в състояние на постоянно ученe.

Прочети