21082007_001_

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РОДОПИ“

Народно Читалище „Родопи“
Област Благоевград
Община Якоруда
Село Юруково
Председател на Читалищно настоятелство : Муса Сабри Елански
Секретар – библиотекар: Джемиле Салих Сиракова

    Народно Читалище „Родопи“-с.Юруково,общ.Якоруда,обл.Благоевград започва своята дейност през 1970 год.,като филиал към Читалище „Светлина“-гр.Якоруда: с библиотека и самодейни

Прочети
3_image5

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Никифор Попфилипов“

Народно Читалище „Никифор Попфилипов“
Област Благоевград
Община Якоруда
Село Конарско
контакти: GSM 0886469427
Секретар: Муса Мехмедов Манзурски

Основано през 1962 г. Към читалището съществуват 2 фолклорни групи / мъжка и женска / с ръководител Муса Манзурски, библиотека / 2500 тома …

Прочети