„Детско лято- Якоруда 2019“

   МКБППМН към община Якоруда организира посещение на учениците от СУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Якоруда на Градски минерален плаж гр. Якоруда. Проведоха се различни състезания и дейности, нови инициативи и игри с цел придобиване на разнообразни умения и развитие …

Прочети

Войната срещу наркотиците

    МКБППМН към община Якоруда предостави материали на учениците от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Якоруда на тема „Не на наркотиците“. Целта на разяснението ни е учениците да разберат  по- добре света, в който живеем, и най- вече нашите …

Прочети

Забавен летен уикенд

       Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Якоруда организира забавен летен уикенд под мотото „Импровизирай, адаптирай се, преживей.“ В проявата бяха обхванати 15 деца. Целта на възпитателите на МКБППМН е да насърчи тяхното поведение …

Прочети

24 май- ден на славянската писменост и култура

     По повод 24 май – ден на славянската писменост  и култура, МКБППМН към община Якоруда, организира посещение на  учениците от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Якоруда  в библиотеката  към  Народно Читалище „Светлина -1907“ гр. Якоруда.

6666 (1)        7777 (1)

Прочети