Изборите

Избори за Народно събрание на 02.10.2022 г.

Заповед № 96 от 02.08.2022 г. за образуване на избирателни секции за произвеждане на избори за Народно събрание на 02.10.2022 г.

Заповед № 103 от 11.08.2022 г. за определяне местата за обявяване на избирателните списъци

https://www.cik.bg/suemg_02.10.2022/– Симулатор за гласуване …

Прочети

Избори за президент и вицепрезидент на република България и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Заповед № 171 за образуване на избирателни секции

Списъци избори

Заповед за образуване на подвижна избирателна секция

Провеждане на обучителна сесия за членове на Секционни изберателни комисии на територията на област Благоевград

Инструкция за работа с Майкрософт Тиймс (1)

Прочети

Парламентарни избори 2021 г.

Заповед № 35 от 02.02.2021 г. за образуване на избирателни секции за произвеждането на избори за народни представители

Заповед № 50 от 10.02.2021 г. за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци

Покана от Кмета на община Якоруда за

Прочети