Изборите

Избори за Народно събрание на 02.10.2022 г.

Заповед № 96 от 02.08.2022 г. за образуване на избирателни секции за произвеждане на избори за Народно събрание на 02.10.2022 г.

Заповед № 103 от 11.08.2022 г. за определяне местата за обявяване на избирателните списъци

https://www.cik.bg/suemg_02.10.2022/– Симулатор за гласуване …

Прочети

Избори за президент и вицепрезидент на република България и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Заповед № 171 за образуване на избирателни секции

 

Заповед за образуване на подвижна избирателна секция

Провеждане на обучителна сесия за членове на Секционни изберателни комисии на територията на област Благоевград

Инструкция за работа с Майкрософт Тиймс (1)

 

Заповед

Прочети