Протокол №05 от 23.05.2024 г.

Протокол №05 от 23.05.2024 г

ПРОТОКОЛ №ОбС-05/23.05.2024 година Якоруда

Днес 23.05.2024 год. /четвъртък/ от 17:00 часа Общински съвет-Якоруда проведе редовно заседание в залата на Общински съвет-Якоруда. На заседанието присъстват 16 общински съветници, а именно: Джуни Бойкова Мръцева, Емине Реджепова Дурльова, …

Прочети

Актуализиране на дневен ред за заседание на ОбС на 23.05.2024 г. от 17.00 часа

  1. Питания на общинските съветници към Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов;
  2. Предложение с вх. №ОбС-61/02.04.2024 г. от Председателя на Общински съвет-Якоруда – Ибрахим Карафеиз относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Якоруда, неговите
Прочети