Предложение с вх. № 78 от 22.04.2024 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Кмета на община Якоруда

Мехмед Касъм Вакльов

     

 

            Уважаеми господин Председател,

            Уважаеми дами и господа общински съветници,

 

        На основание чл.21, ал.1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с предоставяне на еднократна помощ …

Прочети

Предложение с вх. № 77 от 22.04.2024 г. и материали към него

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Кмета на община Якоруда

Мехмед Вакльов

  

      Уважаеми господин Председател,

      Уважаеми дами и господа общински съветници,

       На основание чл.21, ал1, т.11от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1 и ал.5 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство …

Прочети

Предложение с вх. № 75 от 22.04.2024 г. и материали към него

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Кмета на община Якоруда

Мехмед Вакльов

  

        Уважаеми господин Председател,

        Уважаеми дами и господа Общински съветници,

         На основание чл.21, ал1, т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.127,ал.6 от Закона за устройство на територията, и …

Прочети

Предложение с вх. № 74 от 22.04.2024 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Кмета на община Якоруда

Мехмед Касъм Вакльов

     

             Уважаеми господин Председател,

            Уважаеми дами и господа общински съветници,

         На основание чл.21, ал.1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с постъпило Заявление с вх. …

Прочети