Протокол 06 от 28.06.2024 г

ПРОТОКОЛ

№ОбС-06/28.06.2024 година

Якоруда

 

Днес 28.06.2024 год. /петък/ от 17:00 часа Общински съвет-Якоруда проведе редовно заседание в залата на Общински съвет-Якоруда. На заседанието присъстват 17 общински съветници, а именно: Джуни Бойкова Мръцева, Емине Реджепова Дурльова, …

Прочети

Протокол №05 от 23.05.2024 г.

Протокол №05 от 23.05.2024 г

ПРОТОКОЛ №ОбС-05/23.05.2024 година Якоруда

Днес 23.05.2024 год. /четвъртък/ от 17:00 часа Общински съвет-Якоруда проведе редовно заседание в залата на Общински съвет-Якоруда. На заседанието присъстват 16 общински съветници, а именно: Джуни Бойкова Мръцева, Емине Реджепова Дурльова, …

Прочети