СПРАВКА относно постъпили предложения по проект за изменение и допълнение на Правилника

СПРАВКА

ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Якоруда, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация – Якоруда

СПРАВКА относно постъпили предложения относно Правилник за орг. на ОбС

Прочети

СПРАВКА относно постъпили предложения по проект на Наредба

СПРАВКА

ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Якоруда

СПРАВКА относно постъпили предложения Наредба… за помощи

Прочети

ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА: „ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВОДАТА ЗА МИР“

ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА: „ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВОДАТА ЗА МИР“

Във връзка със Световния ден на водата – 22 март 2024 г., със Световната кампания „Вода за мир“ и организирания от Община Якоруда съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на …

Прочети