Съобщение

    На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Якоруда оповестява, че с Решение №566/04.04.2022 г., постановено по адм. дело № 1035/2021 г. по описа на Административен съд-Благоевград, се ОТМЕНЯ  разпоредбите на чл. 128, ал. 1 и ал. 2 от Правилник …

Прочети

Съобщение относно публично обявление от Кмета на община Якоруда за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Прочети

Обявление за обществено объждане на изменение на общия устройствен план на община Якоруда за гробищен парк на град Якоруда

Обявление за обществено объждане на изменение на общия устройствен план на община Якоруда за гробищен парк на град Якоруда

Прочети